Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa käytetään tästä hoitovaiheesta nimitystä "perskynkkä", tavoitteena on tehdä välilevyille tilaa, korjata nikamien virheasentoja ja parantaa kudosnesteiden liikkuvuutta, jolloin myös pienien lihasten ravinnonsaanti paranee aineenvaihdunnan parantumisen myötä.